Tel.02-363-8799 ,Line Official : @attitudecom [email protected]

Terms and Conditions/เงื่อนไขการใช้บริการ

   ข้อตกลงในการให้บริการของ  www.attitudecom.co.th   โทร. +662-363-8799 Mobile: +6697-759-6543      ( เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์, 8:00-17:00) Email: [email protected] นโยบาย และ ข้อตกลงในการให้บริการดังต่อไปนี้

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกันหรือเงื่อนไขการบริการ

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการ
 1. ลูกค้าต้องตรวจสอบเงื่อนไขการรับประกันในเอกสารแนบสินค้า,ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน
 2. สินค้ารับประกัน 1 ปี (อ้างอิงตามตามข้อตกลงสัญญาซื้อขาย,เอกสารใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน)
 3. สินค้ารับประกัน 2 ปี (อ้างอิงตามตามข้อตกลงสัญญาซื้อขาย,เอกสารใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน)
 4. ฟรี 1 ปี การบริการ Onsite Service นอกสถานที่ กรุงเทพฯประมณฑล (ตามข้อตกลงสัญญาซื้อขายหรืออ้างอิงตามเอกสารใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน)
 5. มีเครื่องสำรองระหว่างซ่อม เฉพาะสินค้าบางกลุ่ม (ตามข้อตกลงสัญญาซื้อขายหรืออ้างอิงตามเอกสารใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน)
สำหรับลูกค้าออนไลน์
 1. การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า (บริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนสินค้ากรณีเปลี่ยน หรือสินค้ามีความผิดปกติเท่านั้น)
  สินค้าที่เปิดขายออกไปไม่เกิน
  7 วัน  (นับแต่วันที่ได้รับสินค้า) และลูกค้ามีความประสงค์ ในการขอเปลี่ยนสินค้า       โดยสินค้ามีความผิดปกติ อุปกรณ์ไม่ครบหรือเสียใช้งานไม่ได้  แบ่งออกเป็น 2 กรณี
  1.1 กรณีสภาพสินค้าสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ทางบริษัทยินดีคืนเงินเต็มจำนวน และไม่หักค่าธรรมเนียมการโอน
  1.2 กรณีสภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ อุปกรณ์ไม่ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์มีร่องรอยความเสียหาย ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ทางลูกค้าจะถูกหักค่าบริการ 5% – 25% จากราคาของตัวสินค้านั้นๆ และทางบริษัท จะหักค่าธรรมเนียมการโอนตามจริง

 

สำหรับดีลเลอร์ / ลูกค้าทั่วไป

สินค้าที่เปิดขายออกไปไม่เกิน 7 วัน จากบิลที่เปิดขาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการคืนสินค้าที่สินค้าไม่เสีย / ลูกค้ายกเลิก / สั่งผิด แต่เปิดขายแล้ว และสินค้าสภาพสินค้าสมบรูณ์ อุปกรณ์ครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการรวมถึงกล่องครบถ้วนตามที่เปิดขายออกไปทุกประการ รวมถึงกล่องอุปกรณ์ต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย ในกรณีที่มีการคืนสินค้า แบบขอคืนเงิน ทางลูกค้าจะถูกหัก 5% – 25% จากราคาของตัวสินค้านั้น ๆ

เงื่อนไขในการส่งสินค้า
 • ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่งสินค้า
 • การส่งสินค้า 3-5 วันทำงานหรือวันที่ได้เอกสาร Confirm order หรือการติดต่อกลับของพนักงานรับ Order
 • สินค้าที่มีการรอสินค้า จะแจ้งวันส่งสินค้าเป็นการประมาณการระยะเวลาสินค้าเข้าและส่งสินค้าถึงมือผู้รับเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักณ์อักษร
 • เงื่อนใขการส่งสินค้าตามตกลงหรือตามราคาอ้างอิงของผู้ให้บริการ ในแต่ละพื้นที่นั้น ๆ

 

ความเสียหายของสินค้าและอุปกรณ์ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
 1. อุปกรณ์ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว หล่น ทะลุ มีรอยขูดขีดที่แผงวงจร อุปกรณ์บางส่วนหลุดหายไป เช่น จอ, Body เครื่อง, ปุ่มกดต่าง ๆ ถือว่า สิ้นสุดการรับประกัน
 2. ความเสียหายที่เกิดจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 3. ความเสียหายสืบเนื่องมาจากการนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วง การซ่อมแซมหรือดัดแปลงอย่างไม่ถูกต้อง หรือการใช้อะไหล่อื่นทดแทน
 4. ความเสียหายของโปรแกรม หรือข้อมูลใด ๆ บนฮาร์ดดิสก์ (ผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูล (Back up) ที่สำคัญก่อนส่งซ่อม เพราะอาจเสียหายระหว่างการส่งซ่อม)
 5. สินค้าที่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง คราบกาว คราบออกไซด์ คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม PCB มีลายวงจรขาด เป็นต้น ถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 6. สภาพภายนอกของสินค้า เช่น สี รอยขีดข่วน ไม่อยู่ในการรับประกัน
 7. สินค้าประเภท หมึกเติมเครื่องพิมพ์ ตลับหมึกทุกประเภท หากกล่องบรรจุภัณฑ์มีสภาพไม่สมบูรณ์ มีการแกะ ฉีก แตกต่างจากสภาพเดิมก่อนส่งสินค้า สภาพไม่ พร้อมต่อการขาย ไม่สามารถคืนได้
 8. สินค้าประเภท Smartphone และ Tablet จะไม่สามารถคืนได้ ในกรณีที่ตัวเครื่องทำการแก้ไขดัดแปลงซอฟท์แวร์ (Jailbreak, Root, ลงแอพพลิเคชันใดๆที่ เป็นการปลดล็อกตัวเครื่อง)
 9. สินค้าประเภท Flash drive HDD External มัลติมีเดียการ์ด หรือ สินค้าประเภทที่ไม่มี Sticker รับประกันติดที่ตัวสินค้า ลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จมายืนยันกับ บริษัทฯ สินค้าต้องมีสติ๊กเกอร์ และหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No……) ของทางบริษัทฯและ Supplier รวมทั้ง Serial ต่างประเทศติดอยู่ หากมีรอย ชำรุด, ฉีกขาด, เลือนหรือจางหาย, หลุดหาย, หรือมีการแก้ไขตามที่ระบุ ในสติ๊กเกอร์รับประกันที่ติดบน ตัวสินค้าถือว่าสิ้นสุดระยะการรับประกัน
 10. สินค้าประเภท คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ทั้งที่เป็นแผ่นโปรแกรม หรือ แบบ ดาวน์โหลด สินค้าไม่สามารถคืนได้

** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกันหรือเงื่อนไขการบริการ

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

attitudecom service

Lorem insum dolor amet consec tetur adiriscin temsor.

Website Design

Google Advertise

Domain Register

Host Packages

Logo Creaters

Other Services

Terms and Conditions